Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

Zakończenie roku w Prawosławnym Studium Psalmistów

W piątek 3 czerwca 2022r., miał miejsce egzamin kończący naukę w Prawosławnym Studium Psalmistów w...

W piątek 3 czerwca 2022r., miał miejsce egzamin kończący naukę w Prawosławnym Studium Psalmistów w Hajnówce. Przed rozpoczęciem egzaminów dyrektor placówki, ks. mitrat Michał Niegierewicz, zwrócił się do komisji egzaminacyjnej oraz kończących szkołę słuchaczy ze słowem, w którym zawarł refleksję odnoszącą się do minionych dwóch lat nauki i wspólnie spędzonego czasu w trakcie wykładów. Ksiądz dyrektor zaznaczył, że szkoła daje podstawę w sztuce prowadzenia chóru. Posługa psalmisty – dyrygenta jest odpowiedzialnym zadaniem. Studium psalmistów w Hajnówce jest jednostką, która kształci i przygotowuje ludzi, pragnących w przyszłości związać swe życie ze służbą w Cerkwi w charakterze psalmisty, bądź dyrygenta.

Następnie odbył się egzamin składający się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej. Każdy ze słuchaczy miał za zadanie poprowadzić chórem wykonanie pieśni Cherubinów oraz odpowiedzieć na pytania stawiane przez komisję.

Po zakończonym egzaminie nastąpił moment podsumowań i oceny poziomu prezentowanej wiedzy. Ksiądz dyrektor nie krył zadowolenia z absolwentów, którzy w obecnym roku ukończyli studium psalmistów. Duchowny zachęcał do rozwijania umiejętności i przekazanej wiedzy, by w przyszłości być dobrymi dyrygentami służącymi na chwałę Bożą i Cerkwi.

Prawosławne Studium Psalmistów prowadzi rekrutacje na rok akademicki 2022/2023. Zajęcia odbywają się w każdy piątek i sobotę. W trakcie zajęć studenci poznają podstawowe elementy muzyki. Szkoła kładzie duży nacisk na umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy poprzez praktyki, które odbywają się na II roku nauki oraz znajomość ustawu cerkiewnego, który jest niezwykle ważny w sztuce cerkiewnego śpiewu i prowadzenia chóru.

 

tekst i zdjęcia: Iwo Cyunczyk

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: